ทีมงานของเรา

ความต้องการของลูกค้าถือเป็นความสำคัญหลักของเรา เราจึงมีความคิดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามกับลูกค้าคนพิเศษของเรา รวมไปถึงผู้จัดจำหน่าย ผู้รับจ้าง และผู้ให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง ทั้งทางด้าน นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากเกาหลี พาไปซื้อสินค้าที่จีน ส่งออกสินค้าไปจีน ส่งออกสินค้าไปเกาหลี พาไปซื้อสินค้าที่เกาหลี รวมถึงบริการนำเข้าส่งออกประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เป้าหมายของเราคือการร่วมงานกันอย่างเป็นทีมเพื่อให้ผลงานของเราประสบความสำเร็จในทุกครั้ง เราได้ทำการสำรวจและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการของเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงที่สุดโดยความช่วยเหลือจากทีมของเรา

คุณสภาวัลย์ อิรทรรัสมี

ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินงานและประสานงาน
ในส่วนของการค้าขายระหว่างประเทศ

Contact me

คุณประภาภรณ์ บุตรี

ฝ่ายจัดซื้อ ไทย - จีน

ผู้ประสานงานจัดซื้อจัดหาสินค้า
และการสั่งซื้อระหว่างไทย-จีน

Contact me

Mr. Myung Hun

ผู้จัดการระหว่างประเทศ

ผู้จัดการและดูแลขั้นตอนต่างๆ
ในส่วนของการค้าขายระหว่างประเทศ

Contact me

คุณจุฑาทิพ คิม

ผู้จัดการระหว่างประเทศ

ผู้จัดการและดูแลขั้นตอนต่างๆ
ในส่วนของการค้าขายระหว่างประเทศ

Contact me

IMT Cargo © All Rights Reserved.2019

Powered by Templatation