บริการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน

ขั้นตอนการใช้งานบริการ

1. หากสินค้ามีน้ำหนัก 300 กิโลกรัมขึ้นไป ทางบริษัทมีบริการไปรับสินค้าโดยไม่คิดค่ารถ
(เฉพาะภายในกรุงเทพฯ)
2. สินค้าต้องมีน้ำหนักขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หากน้ำหนักไม่ถึงตามที่กำหนด เรทราคาจะคิดเป็น 10 กิโลกรัม
3. ส่งสินค้าไปถึงกวางโจวใช้เวลาประมาน 20 วัน หากติดวันหยุด อาจมีการล่าช้ากว่ากำหนด
4. ลูกค้าจำเป็นต้องให้รายละเอียดสินค้ากับทางบริษัทเพื่อความสะดวกในการผ่านพิธีศุลกากร
หากสินค้าที่แจ้งมาไม่ตรงตามสินค้าจริง แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
5. น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อกล่องลัง หากน้ำหนักเกินจะไม่สามารถขึ้นรถบรรทุกสินค้าได้
6. ผู้ส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งไป-กลับ ระหว่างบริษัทกับท่าเรือ
7. ลูกค้าสามารถกำหนดประเภทการขนส่งเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือทางเครื่องบิน
8.ทางเรามีบริการติดต่อประสานงานกับผู้รับทางประเทศจีนเพื่อคุยรายละเอียดแทนลูกค้า

1. ทางบริษัทหยุดขายประกันสินค้าชั่วคราว หากสินค้าสูญหาย จะชดใช้เป็น 3 เท่าของค่าขนส่ง (เฉพาะสินค้าที่สูญหาย)
2. สินค้าแตกง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าอย่างดี หากสินค้าแตก ทางบริษัทไม่มีการรับผิดชอบใดๆ บริษัทรับผิดชอบสินค้าที่หายเท่านั้น
3. หลังจากสินค้าถึงปลายทาง 15 วัน ผู้ส่งสินค้าต้องชำระค่าขนส่งทั้งหมด และหลังชำระค่าขนส่ง 7 วัน
หากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-4160259 หรือ 063-1901933

——————

ผู้นำด้านการขนส่งครบวงจร สั่งซื้อสินค้าจากจีน  / นำเข้าสินค้าจากจีน  / โอนเงินไปจีน  / พาไปซื้อของที่จีน  / ขนส่งแบบเหมาตู้
/  นำเข้าสินค้าจากเกาหลี  / ส่งออกสินค้าไปเกาหลี  / นำเข้าส่งออกประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

IMT Cargo © All Rights Reserved.2020

Powered by Templatation