ขั้นตอนนำเข้า-ส่งออก
23 Apr

ขั้นตอนนำเข้า-ส่งออก

ขั้นตอนนำเข้าส่งออก

 

1. เริ่มที่หน้าโรงงานผู้ขาย

จุดแรกของการขนส่งคือผู้ขายหรือผู้ผลิต ซึ่งในจุดนี้ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า “หน้าโรงงาน” ในภาษาไทย หรือ Shipper ในภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ที่เรียกว่าโรงงานก็เพื่อความสะดวกในการเรียก ถึงแม้จะเป็นร้านขนาดเล็กหรือเป็นคลังสินค้าก็ตาม
ส่วน Shipper นั้นจะใช้เวลาคุยกับชาวต่างชาติเพื่อตกลงกัน โดยรวมแล้วจะหมายถึงสถานที่ที่จะไปรับสินค้า

2. ขนส่งในประเทศต้นทาง

เมื่อทำการชำระค่าสินค้าและบรรทุกของขึ้นรถแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางทันที ซึ่งการขนส่งทางรถเป็นการขนส่งหลักที่จะไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยานต่าง ๆ

3. การทำพิธีการศุลกากรขาออก

ในขั้นตอนนี้ผู้ขาย (Shipper) หรือตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้
จะมีหน้าที่ในการแสดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Customs House) ว่าสินค้าอะไรบ้างที่จะนำออกจากประเทศ

4. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้นทาง

เมื่อศุลกากรได้ทำการตรวจสอบและปล่อยสินค้าแล้ว สินค้าก็จะได้รับอนุญาตให้เอาขึ้นเรือหรือเครื่องบินที่จัดเตรียมไว้เพื่อขนส่งออกจากประเทศผู้ขาย

5. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง

ในขั้นตอนนี้สินค้าก็ได้เดินทางมาถึงยังประเทศของผู้ซื้อแล้ว ซึ่งจุดนี้เมื่อเรือหรือเครื่องบินจอดเทียบท่าแล้ว สินค้าจะถูกลำเลียงเข้าโกดัง
รอให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนออกของและศุลกากรมาตรวจสอบและปล่อยสินค้าต่อไป

6. พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า

เจ้าพนักงานศุลกากรจะทำการตรวจสินค้าที่ผู้ซื้อนำเข้ามาว่าสินค้าที่คุณนำเข้ามานั้นตรงกับที่ได้แจ้งกับกรมศุลกากรไว้หรือไม่
และได้เสียภาษีตรงกับฐานภาษีที่กรมศุลกากรกำหนดหรือไม่ เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการขนสินค้าออกจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานได้ทันที

7. ขนส่งจากท่าเรือ

สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้รับการขนย้ายไปยังผู้รับปลายทาง

8. ผู้ซื้อ

ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้ซื้อ(Consignee) ทำการรับสินค้า ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขนส่งสินค้า
ในส่วนของขั้นตอนนี้ก่อนที่จะรับมอบสินค้า ผู้ซื้อควรจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าก่อนทำการรับมอบทุกครั้ง

 

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการ<b>นำเข้า-ส่งออกสินค้า</b>สู่ประเทศต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากคุณใช้บริการขนส่งกับทางเรา
คุณจะไร้กังวลกับขั้นตอนที่วุ่นวายและยุ่งยากเหล่านี้ เพราะทางเราจะดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอน

, , , , , , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

IMT Cargo © All Rights Reserved.2019

Powered by Templatation