บริการให้คำปรึกษา

หากคุณเป็นผู้ที่ริเริ่มในการดำเนินการขนส่ง หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้เพิ่มเติม เราสามารถให้คำปรึกษาคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อมูลด้านเอกสารขนส่ง ข้อมูลด้านภาษี ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน และด้านอื่นๆ อีกมากมาย

จุดประสงค์ของการบริการนี้คือทำให้คุณได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เปิดประโยชน์แก่ตัวคุณเองให้มากที่สุด เพียงคุณไว้ใจในประสบการณ์ของเราที่ดำเนินงานด้านนี้มานานหลายปีและไว้ใจในความมุ่งมั่นของเรา เราพร้อมที่จะบริการและให้คำปรึกษาแก่คุณด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้คุณนำไปศึกษาหรืออ้างอิงในงานของคุณ

ทำไมต้องปรึกษากับ IMT Cargo

จากธุรกิจของเราที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าและร่วมงานกับลูกค้าที่หลากหลายมานานหลายปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการดูแลสินค้า รวมไปถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ได้เรารับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

บริษัทของเราประกอบไปด้วยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งต่างๆ ควบคู่ไปกับผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการให้คำปรึกษา

+ การนำเข้าและส่งออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
+ การวางแผนภาษีและกรมศุลกากร รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
+ เงื่อนไขการซื้อขายต่างๆ
+ การจัดระเบียบข้อมูลและเอกสารให้กับลูกค้า
+ การดำเนินงานบริหารสินค้าคงคลัง การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการจัดคลังสินค้าต่างๆ

IMTCARGO © All Rights Reserved.2020

Powered by Templatation