บริการพิธีการศุลกากร

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงยานพาหนะสำหรับขนส่ง โดยทางเราได้มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

พิธีการศุลกากรขาเข้าเป็นส่วนที่สำคัญและละเอียดอ่อนเพราะต้องมีการสำแดงรายการสินค้าเพื่อเสียภาษี เราได้มีการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำโดยเฉพาะการใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินค้าของคุณ ไม่ว่าจะนำเข้าจากประเทศใดก็สามารถปรึกษาเราได้ เพราะบริษัทของเราจะดำเนินการอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ต้นทุนของคุณต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทำไมต้องปรึกษากับ IMT Cargo

จากธุรกิจของเราที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าและร่วมงานกับลูกค้าที่หลากหลายมานานหลายปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการดูแลสินค้า รวมไปถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ได้เรารับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

บริษัทของเราประกอบไปด้วยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งต่างๆ ควบคู่ไปกับผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการให้คำปรึกษา

+ การนำเข้าและส่งออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
+ การวางแผนภาษีและกรมศุลกากร รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
+ เงื่อนไขการซื้อขายต่างๆ
+ การจัดระเบียบข้อมูลและเอกสารให้กับลูกค้า
+ การดำเนินงานบริหารสินค้าคงคลัง การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการจัดคลังสินค้าต่างๆ

IMTCARGO © All Rights Reserved.2020

Powered by Templatation